Povzetek projekta :

Projekt "EcoLamb" je financirala evropska mreža European Research Area NETwork on Sustainable Animal Production (ERANET SusAn) in traja 30 mesecev (2017 - 2020).

Projekt bo ovrednotil trajnostni vidik različnih načinov reje ovc. Osredotočil se bo na presojo njihove ustreznosti v luči pričakovanih ekoloških in socialnih omejitev v prihodnosti ter na način, kako okrepiti konkurenčnost sektorja, da bo kos novim izzivom.

 

Projekt vključuje šest transnacionalnih deležnikov iz raziskovalnega in proizvodnega sektorja šestih držav, in sicer iz Nemčije, Italije, Portugalske, Slovenije, Španije in Turčije. Ti bodo na številnih kmetijah analizirali različne proizvodne modele jagnjetine, ki bodo učinkoviti v uporabi virov in hkrati tako konkurenčni kot tudi nizkoogljični. Pod geslom "EcoLamb", bo konzorcij identificiral ekološko vzdržno in prehransko bolj kakovostno jagnjetino, ji dodelil blagovno znamko in jo širil v Evropi kot sodobno tehnologijo za proizvodnjo mesa.


Partnerji