Nemčija

University of Stuttgart:


Oddelek za inženiring življenjskih ciklov (LCE, v nemščini "GaBi") znotraj Instituta za akustiko in gradbeno fiziko (IABP) v okviru Univerze v Stuttgartu (Nemčija) je bil ustanovljen leta 1989. Interdisciplinarna ekipa, kjer trenutno dela 21 polno zaposlenih znanstvenih sodelavcev, zagotavlja neodvisno podporo pri odločanju na področjih ekologije, ekonomike in tehnike povezanih z življenjskim ciklom proizvodov, procesov in storitev. Poudarek pri raziskavah oddelka GaBi so metodologije pri modeliranju inventarizacije življenjskih ciklov (LCI – Life Cycle Inventory), ocene vpliva življenjskih ciklov (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) in trajnostni vidik v družbi. Več doktorskih dizertacij so že uspešno zaključili, številne pa še potekajo. Znanje na študente prenašajo znotraj treh univerzitetnih programov. Tehniško ozadje, obsežne projektne izkušnje ter uspešne povezave med raziskavami in praktičnim pristopom v industriji vodijo do visoko-kakovostnih, zanesljivih rešitev, zasnovanih po meri strank oz. naročnikov.

 

Nathanael Ko ima naziv magistra (nemška diploma) iz okoljskega inženiringa in je raziskovalec v skupini »Energija in mobilnost« znotraj oddelka za inženiring življenjskih ciklov (GaBi) pri institutu za akustiko in gradbeno fiziko (IABP) Univerze v Stuttgartu. Znotraj raziskovalnega tima se ukvarja z oceno življenjskih ciklov CSP in rešitvami mobilnosti za prihodnost.