Portugalska

Mountain Research Centre (CIMO) - School of Agriculture of the Polytechnic Institute of Braganza (IPB)

 

CIMO je multidisciplinarni raziskovalni center za kmetijske vede ustanovljen leta 2002 v okviru Šole za kmetijstvo (ESA) Politehničnega instituta v Braganzi (IPB). Leta 2003 je CIMO postal del nacionalne raziskovalne mreže, ki ga so-financira Sklad Portugalske za znanost in tehnologijo (FCT). Namen centra CIMO je proučevanje in razvoj naravnih gorskih virov, gozdnih in kmetijskih ekosistemov in lokalnih prehranskih izdelkov ter spodbujanje trajnostnih sistemov iz ekonomskega, družbenega in okoljskega vidika. Trenutno v okviru CIMO dela 116 članov, od tega jih ima 56 doktorat iz agronomije, zootehnike, bioloških, fizikalnih in družbenih ved. Ta raznolikost omogoča CIMO, da je izredno multidisciplinaren. Raziskovalci pri CIMO imajo široke izkušnje pri razvoju nacionalnih in mednarodnih projektov ter so trenutno vključeni v 28 raziskovalnih projektov (23 nacionalnih in 5 mednarodnih). Nadalje je CIMO vključen v več nacionalnih in mednarodnih mrež in platform, kot so Mednarodna komisija za med, Food Health Network, Apimondia Delovna skupina AWG, komisija za trajnost preko integralne in ekološke hortikulture, delovna skupina za kompostiranje za uporabo v hortikulturi. CIMO je uveljavljen na področju zaščite rastlin, prehrane in gnojenja rastlin, ektomikoriznih simbiontov, ekologije rastlin in živalskih skupnosti, gozdarstva, vzorcev rabe tal, krajine in urbanih zelenih površin, sistemov mešanega kmetijstva, majhnih sistemov za vzrejo prežvekovalcev ter kakovosti in varnosti mesa.

 

Člani ekipe pri CIMO izvajajo raziskave na področjih genetske evalvacije živine; ocene in avtomatiziranih sistemov klasifikacije klavnih trupel ovac in koz; kakovosti in varnosti ovčjega in kozjega mesa; senzorskih sistemov (e-jezik) za preverjanje kakovosti hrane; kakovosti in varnosti tradicionalnih mesnih izdelkov in še drugod. Raziskovalno dejavnost centra CIMO omogočajo tri poskusne kmetije in poskusni tropi ovac, koz in goveda, klavnice za ovce ter specifična oprema za oceno mesa in klavnih trupel. CIMO je vzpostavil protokole za sodelovanje z naslednjimi portugalskimi združenji rejcev ovac, koz in goveda: Nacionalno združenje rejcev pasme Churra Galega Bragançana (ACOB), Nacionalno združenje rejcev pasme Serrana Caprine (ANCRAS), in Združenje rejcev goveda Mirandesa (ACBRM). Naša ekipa razpolaga s širokim strokovnim znanjem na področju tehnik matematičnega in statističnega modeliranja, kot so: temeljita logistična in multipla regresijska analiza; analiza z več spremenljivkami vključno s faktorsko analizo, grozdna analiza in tehnike klasifikacije. Raziskovalci pri CIMO imajo široke izkušnje pri podpori nacionalnim in regionalnim podjetjem pri zagotavljanju storitev in pri izkušnjah z organizacijo delavnic, seminarjev in kongresov znotraj regionalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov, mrež in platform.

 

Raziskovalci CIMO imajo obsežne izkušnje na področju trajnostnih proizvodnih sistemov, produktivnosti kmetij, identificiranja živali in sledljivosti, kakovosti klavnih trupel ter kakovosti in varnosti mesa. To pomeni, da so s svojo ekspertizo povezali več delovnih paketov znotraj projektne prijave ERANET-SusAn. Raziskovalci iz CIMO-IPB so bili vključeni v projekte za ohranjanje lokalnih pasem, avtomatizacije ocene kakovosti mesa drobnice, individualne identifikacije drobnice z uporabo biometrije in RFID ter v projekte za razvoj intervencijskih strategij za zmanjšanje pojavnosti patogenov v mesu in tradicionalnih mesnih izdelkih preko tehnik kvantitativne ocene tveganja. Ta partner je bil izredno aktiven na področju razvoja najsodobnejših statističnih orodij za nadzor patogenov mesu, kot so novi modeli mikrobioloških napovedi, uporaba meta-analiz in Bayesove statistike za integracijo informacij o kakovosti in varnosti, nove izpeljave načrtov vzorčenja za nadzor kakovosti itd. Nadalje ima CIMO tesne stike z lokalnimi kmetovalci, rejci in proizvajalci mesa in mesnih izdelkov z oznakami ZOP/ZGO.


Dr. Vasco Augusto Pilão Cadavez, ima magisterij iz živalske produkcije s sepcializacijo na področju krmljenja in prehrane (1998) ter poktorat iz živalskega inženiringa (2004) z Univerze Trás-Os-Montes e Alto Douro. Trenutno je profesor na Oddelku za živinorejo na Polytechnic Institute of Braganza (IPB). Dr. Cadavez ima bogate izkušnje v živinoreji in mesni proizvodnji, vključno z razvijanjem matematični modelov za dekompozicijo zaklanih živali in kvaliteto mesa. Je dober poznavalec širokega spektra statističnih orodij, kot na primer diferencialne enačbe, dinamično modeliranje in optimizacija,kompleksne regresijske analize in meta analize na področju živinoreje in aplikacij določanje kvalitete in varnosti hrane. Objavil je več kot 40 recenziranih člankov in je član uredniškega odbora revije Journal of Food Protection.


 

Dr. Ursula Gonzales-Barron, Barron je živilski tehnolog. Doktorat je naredila na School of Biosystems Engineering, University College Dublin, Irska (2006), podoktorsko usposabljanje pa je opravila na School of Chemical Engineering, University of Manchester (UK). Trenutno je raziskovalka na CIMO-IPB. Izvedla je obsežne raziskave sledljivosti živali in mesa z uporabo biometričnih in radiofrekvenčnih oznak ter mikrobiološke varnosti mesa in tradicionalnih mesnih izdelkov z uporabo najsodobnejših tehnik modeliranja. Je strokovnjakinja za prekrivajoča se področja varnosti in kakovosti hrane ter matematičnega/statističnega modeliranja; in sicer na področju napovedne mikrobiologije, metaanaliz za varnost/kakovost hrane, modeliranja ocene tveganja za patogene v prehranjevalni verigi in določitev roka uporabnosti. Objavila je >52 recenziranih člankov; ima H indeks >20, in je urednica revije LWT - Food Science and Technology.

 

Dr. Jaime Camilo Afonso Maldonado Pires je doktoriral na področju travniško-kmetijskega inženirstva na Univerzi Trás-os-Montes e Alto Douro na Portugalskem (1998). Trenutno je profesor na Oddelku za rastlinsko pridelavo in tehnologijo na School of Agriculture of the Polytechnic Institute of Braganza. Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena na področju ekologije in upravljanja travinja, naravnih in polnaravnih travnikov ter kmetijskih sistemov. Je glavni koordinator CIMO, pomembnejše raziskovalne dejavnosti pa vključujejo vodenje 10 raziskovalnih projektov in sodelovanje v 6 drugih raziskovalnih projektih. Objavil je 44 znanstvenih člankov, knjig in poglavij.

Dr. Carlos Aguiar je agronom z magisterijem iz varstva rastlin in doktoratom iz agronomije/botanike na Univerzi v Lizboni - Portugalska. Trenutno je profesor na IPB in glavni raziskovalec skupine za mejne kopenske ekosisteme pri CIMO. Je avtor 51 člankov v mednarodnih revijah in 80 znanstvenih objav v nacionalnih revijah, knjigah in zbornikih s konferenc. Sodeloval je v 14 raziskovalno& razvojnih projektih in v 19 projektih za prenos tehnologije; med njimi je tudi portugalski sektorski načrt Natura 2000. Je sedanji predsednik Združenja portugalskih pašnikov.

 

Dr. Fátima Lopes-da-Silva je doktorirala na področju hrane in okolja na Univerzi v Salamanci v Španiji (2004). Je izredna profesorica na ESA-IPB in raziskovalka v skupini za prehrambeno tehnologijo in varnost pri CIMO. Sodelovala je pri 3 raziskovalnih projektih, objavila je 7 recenziranih člankov in knjigo o kemijskih vidikih kakovosti živil.