Kmetija v Sloveniji


Kmetija, ki predstavlja slovenski sistem proizvodnje jagnjetine, se nahaja v alpski bioregiji na nadmorski višini 211 m. Tako kot je značilno za to regijo, kmetija deluje po načelih ekstenzivne reje, in sicer redi eno izmed tipičnih in avtohtonih slovenskih pasem ovc - Jezersko-solčavsko pasmo. Trop, ki je vključen v projekt kot študijski primer, obsega 35 odraslih ovc; izvaja se naravni pripust. Pogosti so dvojčki. Kmetija je vključena v rejski progam za Jezersko-solčavsko pasmo ovc.