Slovenija

Univerza v Novi Gorici (UNG)


Univerza v Novi Gorici (UNG) je zasebna raziskovalno usmerjena univerza, ki jo financirata dva slovenska raziskovalna instituta (Institut Jožef Stefan in Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – ZRC SAZU) ter dve slovenski občini. Raziskovalci in predavatelji na UNG so mednarodno priznani znanstveniki, ki sodelujejo pri mednarodnih raziskovalnih projektih. Leta 2015 je UNG zaposlovala 146 sodelavcev, dodatno pa je sodelovalo še preko 200 zunanjih profesorjev iz tujih in drugih slovenskih univerz. UNG ima v celoti opremljen biotehnološki laboratorij in je vključena v DairyCare aktivnost, ki je financirana s strani EU v okviru Action FA1308 in katere vsebine so vezane na zdravje in dobrobit molznic.

 

Tanja Peric (pridr. prof.) Doktorat je zaključila na temo aktivnosti hipotalamično-hipofizno-nadledvične (HPA) osi na Univerzi v Bologni (Italija). Glavna tema, ki jo obravnava dr. Peric, je ocena aktivnosti HPA osi pri vzrejnih in divjih živalih preko ocene kortizola in dehidroepiandrosterona (DHEA) znotraj zanimive biološke matrice kot je dlaka. Poleg tega dr. Peric izvaja tudi analize RIA in ELISA za različne hormone, ki so pomembni za reprodukcijo živali. Od leta 2015 je dr. Peric raziskovalka na področjih morfologije, fiziologije in reprodukcije živali ter biotehnologije živali (Laboratorij za vede o okolju in življenju, Univerza v Novi Gorici). Hkrati nadaljuje sodelovanje pri raziskavah na področju fiziologije živali z Oddelkom za kmetijske, prehranske, okoljske in živalske vede Univerze v Vidmu (Italija). Od leta 2009 je dr. Peric pooblaščena za delo v laboratoriju z radioizotopi in od leta 2014 vodi in oblikuje raziskave z laboratorijskimi živalmi.