Španija
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León - ITACYL


Institut ITACyL je bil ustanovljen kot javni urad znotraj ministrstva za kmetijstvo in živinorejo regionalne vlade regije Kastilje in Leon leta 2002, kjer združujejo več kot 100 let raziskav posvečenih področju kmetijstva. Namen instituta je krepitev aktivnosti znotraj kmetijstva in živinoreje ter v predelovalnih dejavnostih. Prav tako želi obnoviti tehnološke inovacije in pobude, ki gredo v smeri novih proizvodnih usmeritev in prilagajanja na spremembe na trgu. Glavna aktivnost ITACyL-a je tehnološki razvoj živinoreje, kmetijstva in pridelave hrane na trajnostni način preko raziskav, inovacij in prenosa znanstvenih dognanj s pomočjo sodelovanja med javnimi in zasebnimi organizacijami.

Raziskave v živinoreji pri ITACyL potekajo na različnih področjih kot je reja prežvekovalcev, prehranjevanje in upravljanje ter vključevanje informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter inovativnih procesov pri prehrani živali ter razvoj novih proizvodov. Ekipa ima obsežne izkušnje s projekti v okviru reje prežvekovalcev. Vredno je omeniti njihovo sodelovanje pri dveh nacionalnih projektih, ki jih je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in sta se pred kratkim zaključila. Projekta sta obravnavala večjo energetsko učinkovitost ter konkurenčnost mlečnih kmetij ob hkratnem zmanjšanju vpliva na okolje, vključno z aktivnostmi diseminacije in prenosa znanja na proizvodni sektor in na vse vključene deležnike.

Ekipa raziskovalcev je sodelovala pri več poskusih, kjer so preučevali učinke sistemov krmljenja na proizvodnjo živali, kot so strategije za zmanjšanje proizvodnje metana v vampu ali izboljšanje zdravja živali s pomočjo bioaktivnih rastlinskih sestavin (Evropska projekta Rumen-up, QLK5-CT-2001-00992, in Replace, FOOD-CT-2004-506487). Njihov prispevek k študiji dobrobiti živali je prav tako dragocen, saj ekipa dela na evalvaciji različnih parametrov, ki so povezani z odzivom živali na vneseni stres (sistemi upravljanja, transport…). V njihovo področje dela spada tudi uporaba najnaprednejših tehnologij pri proizvodnji živali, kot na primer uporaba GPS-GPRS za preučevanje vedenja in izboljšanje proizvodnje ekstenzivno gojenih živali.

 

Raul Bodas (male)

Raúl Bodas (BVSc, PhD) je raziskovalec na področju prežvekovalcev na ITACyL. Raziskovalno se osredotoča na povezavo med krmljenjem živali ter njihovo dobrobitjo, zdravlje in kvaliteto produktov (meso, mleko). Izkušnje ima na področju reje jagnjeti ter mlečnih ovc in je član fokusne skupine EIP-AGRI “Robust and resilient dairy production systems”.
• Auvg-2011 - . Raziskovalec na ITACyL (Spain). Prehrana prežvekovalcev in upravljanje.
• 2008-2011. Raziskovalec na Spanish National Research Council (CSIC, Spain). Prehrana prežvekovalcev ter kvaliteta mleka in mesa.
• 2006-2008. Docent na oddelku Animal Production at Univ. of Valladolid (Spain). Prehrana prežvekovalcev, upravljanje ter kvaliteta mleka in mesa
• 2005-2006. Raziskovalni sodelavec na Division of Farm Animal Science, Univ. of Bristol (UK).
• 2004. Ph.D. (A with honours). Univ. of León (Spain)

 

Tehnično znanje in kompetence: Veterina, živalska prehrana in kakovost produktov (meso, mleko); priprava in izvedba živalskih študij; vzorčenje pri živalih; priprava vzorcev in analiza; analiza podatkov; poznavanje programskih orodij (MS Office), moodle; programska orodja za zajem in analizo podatkov (SPSS, SAS); image software (ImageJ).

 

Število publikacij: 53 SCI (IF) člankov; 21 recenziranih člankov; 55 konferenčnih prispevkov; 4 poglavij v monografijah; 25 poljudno znanstvenih člankov.

 

Sodelovanje pri projektih: 21 pogodb s podjetji; 12 projektov (vodilni raziskovalec pri enem).
Mentorstvo pri več magistrskih nalogah in pri eni doktorski nalogi.

.