Španija

SERIDA:

 

Serida je uradni raziskovalni center, ki spada pod okrilje regionale vlade regije Asturia (severozahod Španije). Center spodbuja raziskave in tehnološki razvoj za izboljšanje in nadgradnjo produktivnosti v agro-živilstvu. Raziskave izvajajo na dveh področjih (živalska proizvodnja in hranila, pašniki & krmljenje) in iščejo trajnostne strategije za področje živinoreje. Nacionalne in mednarodne projekte izvajajo na poskusnih kmetijah ali drugih študijskih lokacijah z različnimi družbeno-gospodarskimi in okoljskimi scenariji: od obalnih travnikov z gozdovi do bolj obrobnih in gorskih trajnih pašnikov. Usmeritve pri raziskavah vsebujejo več faktorjev, ki lahko vplivajo na trajnost živinoreje, kot je zdravje živine in njihova dobrobit, ohranjanje biotske raznovrstnosti, družbeni in ekonomski vpliv itd. Dr. Kolgo Osoro Otaduy je mednarodno priznan znanstvenik v veterini z dolgoletnimi izkušnjami s trajnostno živinorejo (vključno z drobnico) na obrobnih območjih, kjer prevladuje grmičevje ali so deloma izboljšana. Prav tako je izvedel raziskave za izboljšanje paše, vključno s sistemi drevesno-pašne rabe. Dr. Osoro je direktor področja za sisteme živalske proizvodnje pri centru SERIDA in je bil vodja fokusne skupine EIP-AGRI, ki je obravnavala trajno travinje.

 

Dr. Rocio Rosa Garcia je biologinja z izkušnjami v študijah, ki so testirale vpliv pašne živine na biotsko raznovrstnost. Ocenjevala je vpliv različnih strategij na okolje, kjer je bila drobnica na paši sama ali z govedom in to na različnih vrstah pašnikov.