Proje Özeti :

EcoLamb 2017-2020 yılları arasında 30 aylık bir süreci kapsayan ve ERANET-SuSAn (European Research Area NETwork on Sustainable Animal Production Systems) tarafından finansal destek sağlanan bir projedir. Projede, farklı koyunculuk üretim sistemlerinin gelecekte karşılaşılması muhtemel ekolojik ve sosyal engellere karşın sürdürülebilirliği ve bu zorlukları aşmada sektörün rekabet gücünün nasıl güçlendirilebileceği değerlendirilmiştir. Proje, Almanya, İtalya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve Türkiye'den oluşan 6 ülkedeki çok sayıda işletmede kaynakların verimli kullanılması rekabetçi bir hale gelmesi ve düşük karbon üretim modellerinin ortaya konması amacıyla uluslararası araştırma ve endüstri paydaşlarını bir araya getirmiştir. "EcoLamb" olarak adlandırılan ve konsorsiyum tarafından belirlenen, ekolojik olarak sağlam ve besleyici üstün kuzu eti, son teknoloji et üretim teknolojisi olarak markalandırılarak Avrupa çapında pazarlanacaktır.


Partners