Turkey Farms


AKSARAY

Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan Aksaray ili (34 ° 0'42.728 '' boylam ve 38 ° 14'55.975 '' enlem) 4589 km2'lik bir alanı kaplamaktadır ve denizden yüksekliği 980 m olan ilin en yüksek noktası Hasan dağıdır (3253 m). Türkiye koyun popülasyonunun büyük kısmını oluşturan Akkaraman koyunu, Orta Anadolu'da olduğu gibi Aksaray'da da yaygın olarak yetiştirilmektedir. Sert iklim koşullarına ve bulaşıcı hastalıklara dayanıklıdır. Yağlı kuyruğu nedeniyle zayıf beslenme dönemlerinde yüksek hayatta kalma potansiyeline sahiptir. Yerli ırklar arasında en itaatkâr olanıdır, bu nedenle yönetimi oldukça kolaydır. Sürü ve annelik içgüdüleri iyidir. Uzun mesafeler yürüyebilir ve zayıf otlakları kullanabilir.

 

"Aksaray province (at 34°0'42.728'' longitude and 38°14'55.975'' latitude) located in the Central Anatolia region of Turkey he province covers an area of 4589 km2 and the average elevation is 980 m, with the highest point being Mt. Hasan at 3253 m. Akkaraman sheep are mainly raised in Aksaray as in the Central Anatolia. It is a large framed sheep among the native breeds. Akkaraman sheep are densely bred in the region of Middle Anatolian in Turkey. It is resistant to harsh environmental conditions and infectious diseases. The body is strong. It can survive in different climates with insufficient feeding and keeping. Because of its fatty tail, it has high survival potency during poor feeding periods. It is the most submissive one among the native breeds, so the management is quite easy. Herding and maternal instincts are good. It can walk long distances and utilize poor pastures."

 

AYDIN

Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın İli (27 ° 45'14.756 '' boylam ve 37 ° 43'53.634'' enlem) Türkiye'nin güneybatısındadır. İlin merkezdeki nüfusu yaklaşık 200.000’dir. Aydın ili kuzeyde Aydın Dağları ve güneyde Menteşe Dağları ile Ege Bölgesi'nin en büyük nehri olan Büyük Menderes Nehri'nin suladığı verimli ovalar üzerine kurulmuştur. İlin batı ucunda, Menderes delta bölgesinin önemli  gölü olan Bafa Gölü bulunmaktadır. İl yazın çok sıcak olan Ege bölgesine özgü bir iklim türüne sahiptir. Karya koyunu, son yirmi yılda Batı Anadolu'daki koyun yetiştiricileri tarafından yerli koyun ırklarının (Ödemiş, Çine Çapari, Dağlık vb.) Kıvırcık, Sakız ve Kıvırcık x Sakız koçları ile sistemsiz melezlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Üreme performansı ve süt verimi yüksek Karya koyunu bölgedeki yetiştiriciler tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Vücut rengi beyazdır; ağız çevresinde, gözlerde, kulaklarda ve bacaklarda siyah noktalar ve benekler bulunmaktadır. Kuyruk incedir.

 

"Aydın Province (27°45'14.756'' longitude and 37°43'53.634''latitude)  is a province of southwestern Turkey, located in the Aegean Region. The provincial capital is the city of Aydın which has a population of almost 200,000. The central and western parts of the Aydın province are fertile plains watered by the largest river in the Aegean region the Büyük Menderes River, with the Aydın Mountains to the north and the Menteşe Mountains to the south. The western end of the province is the Aegean coast with Lake Bafa a major feature of the Menderes delta area. The climate is typical of the Aegean region, very hot in summer. The Karya sheep was created in last two decades by crossing of indigenous sheep breeds (Odemis, Cine Capari, Daglic, etc.) with Kivircik, Chios (Sakiz) and Kivircik x Chios rams by sheep breeders in Western Anatolia. In last years, Karya sheep which have high reproductive performance and milk yield has been preferred by breeders in the region.Last decades, Karya sheep breed which have high reproductive performance and milk yield has been preferred by breeders in west Anatolia, especially in Aydin province. In these animals’ color is white; there are black spots and speckles around the mouth, eyes and on the ears, legs. The tail is thin fat."

 

 

KIRTIK (BURHANİYE)

Kıvırcık koyun ırkı, Marmara bölgesinde yer alan ve organik tarım uygulamalarının yoğun olarak uygulandığı Kırtık köyünde (27 ° 2'21.037 '' boylam ve 39 ° 23'13.682 '' enlem) yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bu lokasyondaki hayvancılık genellikle ekstansif koşullarda yapılmaktadır. Kıvırcık ırkı zorlu çevre koşullarına oldukça iyi adapte olabilmektedir. Bu koyun ırkı et kalitesi ve et üretimi ile bilinir ve Türkiye'nin batısında yetiştirilir. Kaslar arası ve kas içi yağ birikimi oldukça iyi olan Kıvırcık ırkının eti yumuşak ve lezzetlidir. Bu ırka ait kuzu eti açık renkte olup lifleri çok incedir. 20-400 baş arasında ticari sürüler halinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yüksek, soğuk, çalılık ve nemli koşullara iyi adapte olabilmektedir.

 

"Kıvırcık sheep are widely raised in Kırtık village (at 27°2'21.037'' longitude and 39°23'13.682'' latitude), which is located in the Marmara region and where organic farming practices are carried out. The animal husbandry in this location is usually carried out subject to extensive conditions. Kıvırcık breed can survive in harsh environmental conditions. This sheep breed is known for their meat quality, wool, and meat production and are raised in western Turkey. Intermuscular and intramuscular fat deposition is good so that the meat is tender, and delicious. The meat of lambs is a light colour and has very thin fibres. The flocks are formed in the sedentary village and commercial flocks between 20-400 heads. It is well adapted to the environmental conditions of high, cold, scrubby and moist places. "